अस्पतालको फोटो

Operation

ताजा समाचार

थप जानकारी्

राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम

थप जानकारी

काेरना रिपोट २०७८।०१।२९

थप जानकारी

काेरना रिपोट २०७८।०१।२९

थप जानकारी

स्वास्थ्य भिडियो

थप जानकारी्

हाम्रो बारेमा

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस

०१ डिसेम्बर

विश्व धुम्रपानरहित दिवस

०७ अप्रिल

विश्व स्वास्थ्य दिवस

अन्य जानकारी

0

कार्य विवरण

थप जानकारी्

कोभिड-19 रिपोर्ट

थप जानकारी्

व्यवस्थापन समिति सद्सय

थप जानकारी्

कर्मचारी विवरण

थप जानकारी्

3

फोटोहरु

थप जानकारी्

प्रतिबेदन

थप जानकारी्

पुस्तकहरु

थप जानकारी्