अस्पतालको बारेमा

यो जिल्ला अस्पताल सिरहा जिल्ला सिरहा न.पा. सिरहा वा.नं. ७ मा अवस्थित छ ।   

थप जानकारी को लागी सम्पर्क गर्नुहोस